Adoption & Addiction by Paul Sunderland

אחת מההרצאות החשובות שיש בנושא הרצאתו של פול סאנדרלאנד

אם מישהו מוכן לסייע בתמלול ובתרגום ההרצאה עבור קהילת ההורים המאמצים יבורך, תודה שרונה
(במקביל אנו בתהליך לאתר את המייל של פול ואת תמלול ההרצאה באנגלית, כדי שיהיה קל יותר לתרגמה). Adoption & Addiction