מחקרים

מכון המחקר מאייר ג'וינט-ברוקדייל
מחקר – "מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ" – חקר מקרים: אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות י. שורק, פ. ניג'ם-אכתילאת קישור

התכנית "מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ" היא יוזמה משותפת של השירות למען הילד (שירותי האימוץ בישראל) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושל אשלים. יוזמה זו מכוונת להרחיב את האפשרות של אימוץ בעבור ילדים בסיכון שלא יכולים לגדול במשפחתם, ולשפר את שירותי התמיכה באימוץ בישראל. בשלב הראשון של המחקר הוכן מסמך רקע שכלל סקירת ספרות וסיכום ראיונות שנערכו עם קובעי מדיניות, אנשי מקצוע ושופטי בית המשפט לענייני משפחה.

מחקר – מעקב אחר ילדים גדולים שנמסרו לאימוץ
בין היתר, נבחנו במחקר השאלות הבאות:

  • מה עובר על הילדים לפני מסירתם לאימוץ?
  • מהו משך תהליך האימוץ, על מרכיביו השונים?
  • מיהן המשפחות שמאמצות ילדים גדולים?
  • כיצד מתפקדים הילדים בתחומי החיים השונים לאחר האימוץ?
  • אילו יחסים נרקמים במשפחה בעקבות האימוץ?
  • כיצד מסייעים אנשי המקצוע לילדים ולמשפחות, ובאיזו מידה מרוצים ההורים מעזרה זאת?

מממצאי הסקר עולה כי עבור מרבית הילדים האימוץ הוא פתרון מוצלח, מרביתם מתפקדים היטב, ומרבית ההורים מרוצים מהשפעת האימוץ על המשפחה. עם זאת, חלק גדול מהילדים ומהמשפחות מתמודדים עם קשיים, וחלקם עם קשיים חמורים, שלא בהכרח קיבלו מענים מתאימים.

המחקר העלה מספר נושאים לעיון נוסף, ובהם התייחסות למשפחותיהם המולידות של הילדים, קשייהם של מתבגרים ושל בוגרים צעירים מאומצים וכמו כן הוא הצביע על כיוונים בפיתוח השירותים לטווח ארוך. הממצאים מראים עוד שהשירות למען הילד נמצא במעבר מגישה הרואה באימוץ תחליף להוֹרוּת מלידה, לגישה הרואה בו תהליך מתמשך של התמודדות עם קשיים ושל בניית קשר. לצורך הצלחתו של תהליך זה דרושים תמיכה וליווי של גורמים טיפוליים במשך השנים. קישור

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>